KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JÁDER

Z naší zkušenosti už Víme, že zákazníci mají většinou již určité konkrétní představy o dispozičních změnách po odstranění stávajícího bytového jádra, což je zcela v pořádku. Proto v rámci bezplatné konzultace je naší snahou posoudit reálnost této představy a doporučit případné dispoziční korekce. Provedená stavební úprava musí být zejména v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavby, dále musí vyhovovat hygienyckým požadavkům a měla by splňovat požadavky platných ČSN. I s ohledem na to jsou naše konzultace prováděny.

Pokud má stavebník již proveden projekt pro stavební povolení, popřípadě jinou výkresovou dokumentaci k plánované přestavbě, tak rádi provedeme zdarma cenovou nabídku na vlastní stavební realizaci. Vypracování cenové nabídky opět není podmíněno tím, že se snámi rozhodnete přestavbu uskutečnit.

Pro získání realistického pohledu na váš nový interiér vám provedeme grafické počítačové zpracování.

 
KONTAKT

Rostislav Baller
Spálov 2
Spálov, 742 37
tel.: +420 732 843 050
e-mail: truhlarstvi@baller.cz